Gob Ch29

I love this chapter–IcedTea

Manowa will be next. And then some Gob for the weekend? Depends on the TLing speed…

View original post 1 017 từ nữa

Advertisements

Lập bản đồ tư duy

TƯ DUY LOGIC

Lập bản đồ tư duy (hoặc bản đồ ý tưởng) là việc bắt đầu từ một ý tưởng trọng tâm và viết ra những ý khác liên tưởng  tỏa ra từ trung tâm . Bằng cách tập trung   vào những ý tưởng chủ chốt    được viết bằng từ ngữ của bạn, sau đó tìm ra những ý tưởng liên tưởng  và kết nối giữa những ý tưởng lại với nhau hình thành nên một bản đồ tư duy. Tương tự, nếu bạn lập một sơ đồ tri thức , nó sẽ giúp bạn hiểu và nhớ những thông báo  mới và nắm tri thức sâu hơn.

View original post 1 022 từ nữa